Body Re:Fit


The Ultimate body contouring solution โปรแกรมลดสัดส่วน… สวยไม่ผ่าตัด

โปรแกรม ReFit เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่มีผิวหย่อนคล้อยหลังการลดน้ำหนัก หรือคลอดบุตร หรือจากอายุที่มากขึ้น
• ผู้ที่มีปัญหาไขมันส่วนเกิน และเซลลูไลท์
• ผู้ที่กำลังลดน้ำหนัก และต้องการให้มีรูปร่างที่กระชับ

TECHNOLOGY BEHIND REFIT PROGRAM BY HERTITUDE CLINIC

โปรแกรม ReFit เป็น integrated program ของเฮอร์ทิจูดคลินิก ในฐานะ Key of Leader แห่งปรเทศไทยของบริษัทVioramed ผู้คิดค้น Reaction เครื่องมือสำคัญที่อยู่ในโปรแกรม ReFit ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

1. Ultimate Fat Loss โดยการใช้เครื่อง Reaction หลักการของ Reaction เป็นการใช้เทคโนโลยี 2 อย่างร่วมกัน คือ
a. Multi-Channel Radiofrequency หรือการใช้คลื่นวิทยุหลายความถี่ในการสลายไขมันในทุกชั้นของผิว ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือรุ่นเดิมๆ
ที่ใช้เพียงคลื่นวิทยุความถี่เดียว ดังนั้น Reaction จึงสามารถสลายไขมันได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไขมันระดับลึก เซลลูไลท์ ไขมันระดับตื้น
หรือแม้กระทั่งไขมันสะสมที่แก้มและใต้คาง เนื่องจากคนไข้แต่ละคนมีความต้องการในการลดไขมันที่แตกต่างกัน Vioramed จึงออกแบบโปรแกรมการสลายไขมันให้แตกต่างกัน
ได้มากกว่า 150 โปรแกรม นอกจากนี้การรักษาด้วย Reaction ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคออลาเจนใต้ผิวทำให้ผิวเรียบเนียนและกระชับขึ้น สัมผัสได้ตั้งแต่การรักษาครั้งแรก
b. Vacuum Therapy ที่ช่วยให้พลังงานจากคลื่นวิทยุสามารถลงได้ลึกใต้ผิวได้มากกว่าการส่งผ่านพลังงานปกติ

2. Selective Lipolysis โดยการใช้สารสกัดจากถั่วเหลือง หรือ soy lecithin ที่อุดมไปด้วยสารPhosphatidylcholine ที่นอกจากเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์แล้ว (จึงมีการนำมาใช้ในวงการแพทย์อย่างหลากหลายโดยเฉพาะป้องกันการเกิดไขมันสะสมที่ตับ – Fatty Liver และป้องกันความเสื่อมของระบบประสาทที่เป็นสาเหตุของโรคทางระบบประสาทต่างๆ อย่างเช่น Alzheimer) ยังมีความสามารถในการป้องกันการสะสมของไขมันในชั้นผิวหนัง ช่วยเร่งการสลายและลำเลียงไขมันไปสู่ระบบทางเดินโลหิตและระบบทางเดินน้ำเหลือง เพื่อให้ร่างกายนำไปเผาผลาญต่อไป แพทย์จะทำการฉีดตัวยานี้เพียงเล็กน้อยด้วยเข็มขนาดเล็ก มากเข้าสู่บริเวณที่มีไขมันสะสมที่ผ่านการรักษาด้วย Reaction แล้ว

3. Dietary Supplement เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญ หลังจากที่เราสลายไขมันแล้วจำเป็นต้องมีการเผาพลาญไขมันออกไปจากร่างกาย เพราะไขมันไม่สามารถขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะได้เหมือนกับที่เข้าใจผิดกัน อาหารเสริมที่ใช้ในคนไข้แต่ละคนจะแตกต่างกันตามความต้องการและ lifestyle ของคนไข้ โดยแพทย์จะทำการตรวจวัด % ไขมัน องค์ประกอบของร่างกาย (body composition) และตรวจความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมก่อน แล้วจึงคัดสรรสารอาหารที่เหมาะกับแต่ละบุคคลให้

Facts behind FAT

น้อยคนที่จะรู้ว่าเซลล์ไขมัน (Adipocyte) นอกจากเป็นแหล่งพลังงานสำรองของร่างกาย และเป็นปัญหาคาใจเรื่องรูปร่างให้ใครหลายๆคนแล้ว ยังเป็นแหล่งฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกายอีกด้วย โดยเฉพาะฮอร์โมนสำคัญในการสลายไขมัน 2 ชนิด คือ Leptin และ Adiponectin โดยหลักๆแล้วฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้จะช่วยเพิ่มการสลายไขมัน โดยไปเร่งอัตราการเมตาบอลิซึมของร่างกาย และยังช่วยส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทควบคุมความหิว ทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้น ฮอร์โมนเหล่านี้สามารถผลิตออกมาได้ดีจากเซลล์ไขมันที่มีขนาดปกติเท่านั้น เซลล์ไขมันที่มีปริมาณไขมันสะสมมากจะผลิตฮอร์โมนน้อยลง สังเกตง่ายๆว่า คนอ้วนมักจะมีแนวโน้มที่จะอ้วนได้ง่ายแม้จะทานเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการเผาผลาญไม่ดี และมีแนวโน้มที่จะหิวบ่อยและทานจุกจิกมากกว่าคนรูปร่างปกติ และด้วยสามาเหตุนี้เองทำให้การลดสัดส่วยด้วยการดูดไขมัน หรือแม้กระทั่ง Vaser คนไข้มักมีโอกาสกลับมาอ้วนซ้ำได้ง่าย หรือมีไขมันสะสมบริเวณอื่นๆที่เรียกว่า Fat Re-location ได้ง่าย เนื่องจากการดูดไขมันไปทำลายเซลล์ไขมันทำให้การผลิตฮอร์โมนน้อยลง

ReFit ทำได้บ่อยแค่ไหน

คนไข้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้เห็นผลได้ชัดเจนควรเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง 7-10 ครั้ง หลังการรักษาสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยไม่ต้องฟักฟื้น

โปรแกรมลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนที่เฮอร์ทิจูดต่างจากที่อื่นอย่างไร

การลดน้ำหนักเป็นการรักษาที่ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยเท่านั้น ยังต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้ด้วย (Lifestyle modification) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกลับมาอ้วนซ้ำ หรือ Yo yo effect ที่เฮอร์ทิจูด คนไข้ทุกคนที่เข้ารับการรักษาด้วยโปรแกรม ReFit นอกจากการเข้าโปรแกรมแล้ว ยังมี session ของการตรวจวัดและประเมินร่างกาย น้ำหนัก และมวลไขมันอย่างละเอียด